Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 43-49


ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА ПРОМЕНЕ ТАЛАСНОГ БРОЈА ПОВРШИНСКИХ ТАЛАСА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.04
UDK: 550.34.016
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варју, Ђерђ; Тадић, Љиљана
 
 Резиме:
 У раду је анализирана зависност промене таласног броја од појединих материјалних константи тла, односно од фреквенције таласа. Полазну основу у овој анализи чине таласна једначина и динамичка матрица крутости тла.
 
 Кључне речи:
 сеизмички талас, таласни број, фреквенција