Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008.god., str. 29-41


NOVI KONCEPT EKVIVALENTNOG MODELIRANJA SPREGNUTOG NOSAČA „ČELIK – BETON“
 
UDK: 624.07:620.172.22
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ilija M. Miličić
 
 Rezime:
 U radu se daje novi predlog ekvivalentnog modula elastičnosti spregnutog preseka namenjen modeliranju spregnutih nosača. Zbog toga se u računarskom modeliranju primenom aplikacija za CAA (Computer Aided Analysis) služimo različitim varijantama rešenja. Noviji aplikativni softveri, prevazilaze ovaj problem manje ili više uspešno „specijalnim“ konačnim elementom. Međutim, nametnuti ekvivalentni modul elastičnosti spregnutog preseka je podesan i sa primenom postojećih aplikacija porodice CAA, i temelji se na geometrijsko – mehaničkoj analogiji (GMA) karakteristika spregnutog poprečnog preseka tipa „čelik – beton“. Na osnovu eksperimentalno teorijske analize sa gledišta kriterijuma nosivosti i upotrebljivosti predloženi koncept ekvivalentnog modeliranja je tehnički pouzdan.
 
 Ključne reči:
 Ekvivalentni modul elastičnosti, modeliranje, model, spregnuti nosač, konačni element, ugib, analogija