Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 17, 2008.год., стр. 29-41


NOVI KONCEPT EKVIVALENTNOG MODELIRANJA SPREGNUTOG NOSAČA „ČELIK – BETON“
 
UDK: 624.07:620.172.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ilija M. Miličić
 
 Резиме:
 U radu se daje novi predlog ekvivalentnog modula elastičnosti spregnutog preseka namenjen modeliranju spregnutih nosača. Zbog toga se u računarskom modeliranju primenom aplikacija za CAA (Computer Aided Analysis) služimo različitim varijantama rešenja. Noviji aplikativni softveri, prevazilaze ovaj problem manje ili više uspešno „specijalnim“ konačnim elementom. Međutim, nametnuti ekvivalentni modul elastičnosti spregnutog preseka je podesan i sa primenom postojećih aplikacija porodice CAA, i temelji se na geometrijsko – mehaničkoj analogiji (GMA) karakteristika spregnutog poprečnog preseka tipa „čelik – beton“. Na osnovu eksperimentalno teorijske analize sa gledišta kriterijuma nosivosti i upotrebljivosti predloženi koncept ekvivalentnog modeliranja je tehnički pouzdan.
 
 Кључне речи:
 Ekvivalentni modul elastičnosti, modeliranje, model, spregnuti nosač, konačni element, ugib, analogija