Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008.god., str. 7-28


SPAJANJE AB I PB GREDNIH ELEMENATA SA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA
 
UDK: 691.328.1/.2:621.8.02.031
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Danijel Kukaras, Ljubomir Vlajić
 
 Rezime:
 Istraživanja prikazana u ovom radu predstavljaju deo doktorske disertacije prvog autora dok je drugi autor bio mentor pri izradi iste. Rad obuhvata eksperimentalno numeričku analizu ponašanja armiranobetonskih (AB) i prednapregnutih betonskih (PB) nosača koji su spojeni visokovrednim (VV) zavrtnjima u pravcu i upravno na pravac podužne ose nosača pod dejstvom statičkog opterećenja do loma. Cilj ovih istraživanja je bio sticanje boljeg uvida u ponašanje nosača spojenih primenom visokovrednih prednapregnutih zavrtnjeva.
 
 Ključne reči:
 Visokovredni zavrtnji, AB i PB grede, spajanje, koeficijent trenja, sila pritezanja, nelinearna analiza betonskih konstrukcija.