Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 929-936


GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE AUTO PUTA KORIDOR VC NA PODDIONICI KARUŠE - USORA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.124
UDK: 625.7/.8:624.13
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Neđo
 
 Rezime:
 Koridor Vc kao najznačajniji koridor u sklopu mreže auto puteva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, prolazi kroz terene različiite geološke građe. Trasa na poddionici Karuše – Usora je dosta složena u geološkom smislu, ali nepovoljna sa aspekta prodstornog rasporeda postojećih stambenih objekata. Zbog toga je trasa nekoliko puta mijenjana, nakon čega je prihvaćeno rješenje koje je i jedino moguće. Izabarna trasa auto puta se nalazi djelimično na padinskom dijelu, a većim dijelom u nasipu. Na trasi se nalaze jedna čvorna petlja i nekoliko mostiva, što je zahtijevalo detaljnije istraživanje terena, koje je najvećim dijelom i urađeno. Za trasu autoputa i mostove dati su prijedlozi uslova izgradnje, kao i sanacione mjere, neophodne za njihovu sigurniju izgradnju i eksploataciju.
 
 Ključne reči:
 Auto put, istraživanje terena, karakteristike terena, trasa, objekti na trasi