Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 843-847


GARANCIJA KVALITETA PV MODULA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.114
UDK: 621.383.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Trifunović-Dragišić, Vesna
 
 Rezime:
 Očekivano je da će solarni paneli imati garantovano vreme servisiranja od 20 do 30 godina, tako je FN sistem postao veoma popularan za investiranje. Međutim, skori neuspesi na otvorenom su pokazali da teorijsko i praktično vreme servisiranja može bitno da se razlikuje. U nekim slučajevima se kvarovi javljaju i nekoliko nedelja nakon ugradnje modula. U ovom radu je objašnjena potreba za dodatnom kontrolom i unapređenim metodama testiranja.
 
 Ključne reči:
 Solarni panel, dodatna kontrola, testiranje