Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 837-842


OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I EKOLOŠKI MATERIJALI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.113
UDK: 502.131.1:620.91
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grdić, Dušan; Ristić, Nenad; Topličić-Ćurčić, Gordana; Grdić, Zoran
 
 Rezime:
 Obnovljivi izvori energije su prirodni izvori energije koji se u potpunosti ili delimično obnavljaju. U ove izvore energije spadaju: sunčeva energija, energija vetra, biomasa, geotermalna energija i energija vodotokova. Ekološki materijali su materijali koji najmanje štetno utiču na okolinu, zahtevaju jednostavniju tehnološku obradu, manju potrošnju energije, dobavljaju se iz lokalnih izvora, obnovljivi su i moguće ih je reciklirati. Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih delova održivog razvoja, a uključuje upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu, kao i primenu recikliranih materijala . U vezi sa održivim razvojem, održiva gradnja mora osigurati trajnost i kvalitet uz finansijsku, ekonomsku i ekološku prihvatljivost.
 
 Ključne reči:
 Obnovljivi izvori energije, ekološki materijali,održiva gradnja