Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 843-847


ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА PV МОДУЛA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.114
UDK: 621.383.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Трифуновић-Драгишић, Весна
 
 Резиме:
 Очекивано је да ће соларни панели имати гарантовано време сервисирања од 20 до 30 година, тако је ФН систем постао веома популаран за инвестирање. Међутим, скори неуспеси на отвореном су показали да теоријско и практично време сервисирања може битно да се разликује. У неким случајевима се кварови јављају и неколико недеља након уградње модула. У овом раду је објашњена потреба за додатном контролом и унапређеним методама тестирања.
 
 Кључне речи:
 Соларни панел, додатна контрола, тестирање