Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013.god., str. 51-56


NORMATIVNI PRISTUP URBANISTIČKOM PLANIRANJU ARHITEKTONSKE STRUKTURE U ZONAMA KULTURNOG NASLEĐA NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS23.007
UDK: 711.122(497.113NOVI SAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Darko Polić
 
 Rezime:
 Period intenzivnog urbanog razvoja Novog Sada početkom 21. veka, bio je posledica nove faze socio- ekonomske tranzicije u Republici Srbiji i okruženju nakon 2000. godine. Veliki obim izgradnje stambenih i stambeno- poslovnih objekata je bio uslovljen povoljnim finansijskim kretanjima u zemlji i okruženju, ali i prilika da se započne proces urbane rekonstrukcije zona centra i šireg centra grada. U tom procesu izrađen je veliki broj planskih dokumenata koje je pratila izgradnja objekata. Planski dokumenti nisu sadržali dovoljno jasne smernice i pravila za izgradnju i uređenje tradicionalnih gradskih zona, što je promenilo prepoznatljivost urbane sredine Novog Sada i značajno uticalo na izmenu njegovog identiteta. Studija oblikovanja gradskih celina i arhitektonskog oblikovanju objekata u Novom Sadu, izrađena za potrebe novog Generalnog urbanističkog plana je pokušaj da se normiraju pravila izgradnje i oblikovanja u zonama kulturnog nasleđa Novoig Sada.
 
 Ključne reči:
 Kulturno nasleđe, normativno planiranje, identitet, Novi Sad.