Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 23, 2013.год., стр. 51-56


NORMATIVNI PRISTUP URBANISTIČKOM PLANIRANJU ARHITEKTONSKE STRUKTURE U ZONAMA KULTURNOG NASLEĐA NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS23.007
UDK: 711.122(497.113NOVI SAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Darko Polić
 
 Резиме:
 Period intenzivnog urbanog razvoja Novog Sada početkom 21. veka, bio je posledica nove faze socio- ekonomske tranzicije u Republici Srbiji i okruženju nakon 2000. godine. Veliki obim izgradnje stambenih i stambeno- poslovnih objekata je bio uslovljen povoljnim finansijskim kretanjima u zemlji i okruženju, ali i prilika da se započne proces urbane rekonstrukcije zona centra i šireg centra grada. U tom procesu izrađen je veliki broj planskih dokumenata koje je pratila izgradnja objekata. Planski dokumenti nisu sadržali dovoljno jasne smernice i pravila za izgradnju i uređenje tradicionalnih gradskih zona, što je promenilo prepoznatljivost urbane sredine Novog Sada i značajno uticalo na izmenu njegovog identiteta. Studija oblikovanja gradskih celina i arhitektonskog oblikovanju objekata u Novom Sadu, izrađena za potrebe novog Generalnog urbanističkog plana je pokušaj da se normiraju pravila izgradnje i oblikovanja u zonama kulturnog nasleđa Novoig Sada.
 
 Кључне речи:
 Kulturno nasleđe, normativno planiranje, identitet, Novi Sad.