Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013.god., str. 57-62


BORBE GRAĐANA ZA (URBANA) JAVNA DOBRA “CASE STUDY”: SRBIJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS23.008
UDK: 719 : 502.17
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dobrica Veselinović
 
 Rezime:
 Ovim radom kao svojevrsnom „mapom akcije“ pokušaćemo da približimo taktike, strategije i metode koje su korišćene od strane grupa građana, udruženja i pojedinaca u pokušajima odbrane javnih dobara.
 
 Ključne reči:
 Urbana javna dobra, građanska participacija, privatizacija, javni prostor, grad.