Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 185-198


EKSPROPRIJACIJA-UZROCI I POSLEDICE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.017
UDK: 347.234
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goran Marinković, Milan Trifković, Žarko Nestorović
 
 Rezime:
 U radu je analiziran fenomen eksproprijacije. Izvršena je analiza problema koji prate eksproprijaciju od pokretanja postupka do stavljanja, u službenu upotrebu, objekta na koji se eksproprijacija odnosi
 
 Ključne reči:
 Eksproprijacija