Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 199-208


MOGUĆNOSTI REKOMASACIJE U SRBIJI NA PRIMERU OPŠTINE SOMBOR
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.018
UDK: 332.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goran Marinković, Milan Trifković, Žarko Nestorović
 
 Rezime:
 U radu je razmatrana problematika usitnjavanja poljoprivrednog poseda, komasacije i fenomena rekomasacije u Srbiji, sa konkretnim primerom u opštini Sombor
 
 Ključne reči:
 Komasacija, rekomasacija