Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 173-183


PROBABILISTIČKI MODELI PROPADANJA KOLOVOZA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.016
UDK: 625.04
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dragana Zeljić, Igor Jokanović
 
 Rezime:
 Kolovozi su izloženi ponavljanju saobraćajnog opterećenja i uticaju okoline, što vremenom dovodi do deformacija i oštećenja. Predviđanje propadanja kolovoza je bitno kako bi se odredili parametri za projektovanje kolovoznih konstrukcija, kao i radi izbora odgovarajućeg načina održavanja i planiranja većih intervencija (rehabilitacija ili rekonstrukcija). Predviđanje propadanja kolovoza je moguće ostvariti primenom determinističkih i probabilističkih metoda što zavisi od modela simulacije starenja kolovoza. Ovaj rad se bavi predviđanjem propadanja kolovoza korišćenjem probabilističkih metoda na nivou mreže, i to pomoću matrice prelaznih verovatnoća i optimizacijom ciljne funkcije. Glavni razlog zbog koga je ovaj postupak slabo korišćen od strane inženjera u prošlosti, je teškoća određivanja prelazne verovatnoće (tj. verovatnoće da će put na određenom nivou propadanja „preći“ na sledeći nivo propadanja) iz empirijskih podataka ili iz posmatranja. Kao mogući odgovor na ovaj problem, u radu će biti opisane metode za određivanje prelaznih verovatnoća, izabrani optimumi i date preporuke za njihovu upotrebu.
 
 Ključne reči:
 Stanje kolovoza, propadanje kolovoza, probabilističke metode, Markovljevi lanci, optimizacija, prelazne verovatnoće.