Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 7-15


KAKO DEFINISATI TENZOR
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.003
UDK: 514.763.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksandar Bakša
 
 Rezime:
 U literaturi se pojam tenzora uvodi na različite načine. U starijoj literaturi tenzor se definiše kao element linearnog prostora čije se coordinate transformišu na određeni način dok se u savremenoj to radi na druge načine – u nekoordinatnom obliku. Ovde će biti izložena definicija tenzora kao elementa tenzorskog prostora - specijalnog linearnog prostora konstruisanog kao tenzorski proizvod vektorskih prostora.
 
 Ključne reči:
 Vektorski prostor, dualni prostor, tenzorski prostor.