Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 109-123


SAVREMENI PRISTUP SANACIJA NOSEĆIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA
 
UDK: 69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miroslav T. Bešević
 
 Rezime:
 Sanacija armiranobetonskih konstrukcija je najčešće uslovljena promenom opterećenja ili smanjenjenom količinom armature u nosećim konstruktivnim elementima, usled uticaja korozije. Iz tog razloga potrebno je izvršiti detaljna ispitivanja ugrađenih materijala i analizu statičkih uticaja. Na osnovu rezultata donosi se odluka o vrsti, načinu i tipu sanacije konstruktivnih elemenata. U ovom radu je prikazano nekoliko načina sanacije armirano betonskih konstrukcija. Prvim delom rada prikazan je način sanacije primenom karbonskih traka-laminata i tkanina. Dok je u drugom opisan efikasan način sanacije sitnorebrastih armiranobetonskih tavanica na nekoliko objekata. Mere sanacije su sprovedene uvođenjem nove sprgnute konstrukcije, za najoštećenije delove tavanice,kao i primenom olakšanih greda u svakom drugom polju rebara za manje pukotine. Osim navedenih radova prikazana je i sanacija rebra sa manjim oštećenjima, dodavanjem čeličnog lima specijalno oblikovanog(korita), kako bi se izvršilo sprezanje novo-nalivene smeše u vidu epoksidnih maltera-eksmala i neoštećenih delova rebra.
 
 Ključne reči:
 Sanacija, karbonske trake, tkanine, statički proračun, zatega, čelični limovi, epoksidi.