Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 125-134


SAMOVLASNO ZAUZEĆE ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOJ SVOJINI - UZURPACIJA
 
UDK: 343.74
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goran Marinković, Mirko Borisov
 
 Rezime:
 U radu je razmatran problem samovlasnog zauzeća zemljišta u društvenoj svojini – uzurpacija.. Analizirana su tri specifična slučaja uzurpacije šumskog zemljišta u KO Ripanj, kao i pretpostavke za sticanje prava vlasništva na osnovu uzurpacije
 
 Ključne reči:
 Uzurpacija