Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 439-444


СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОЈАВА ВЕЗАНИХ ЗА ЛЕД НА ДУНАВУ КОД НОВОГ САДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.42
UDK: 556.535(282.243.7)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стипић, Матија; Фабиан, Ђула; Будински, Љубомир; Стипић, Данило; Колаковић, Слободан
 
 Резиме:
 Извршена је статистичка анализа ледостаја и ледохода за Дунав код Новог Сада. Успешно је успостављена емпиријска кумулативна функција расподеле трајања ледостаја/ледохода, као и расподела учесталости ледостаја/ледохода најдужег трајања током зимског периода. Није се потврдила Пуасонова расподела броја ледостаја/ледохода у току зиме. У случају ледостаја трајања већег од 7 дана анализа је потврдила повећање водостаја током ледостаја.
 
 Кључне речи:
 Ледоход, ледостај, Дунав, Нови Сад