Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 425-435


ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТУНЕЛА ВРШНИК НА АУТОПУТУ НИШ - ПРИШТИНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.41
UDK: 624.191.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Немања; Јовановски, Милорад; Златановић, Елефтерија; Бонић, Зоран; Ромић, Никола
 
 Резиме:
 У оквиру пројекта изградње аутопута Ниш - Приштина, од петље „Мерошина“ до насеља Плочник, поред осталих објеката, предвиђа се и изградња тунела Вршник. Пројектовани тунел је укупне дужине 265м (од км 19+510 – км 19+775) и биће изведен кроз стенску масу изграђену углавном од ситнозрних гнајсева, који припадају доњем комплексу кристаластих шкрилјаца. У раду су дати приказ и анализа резултата испитивања динамичких карактеристика стенских комплекса применом геофизичких метода, као и геотехничка класификација и категоризација стенске масе.
 
 Кључне речи:
 Тунел, стенска маса, услови изградње, класификација