Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 439-444


STATISTIČKA ANALIZA POJAVA VEZANIH ZA LED NA DUNAVU KOD NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.42
UDK: 556.535(282.243.7)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stipić, Matija; Fabian, Julius; Budinski, Ljubomir; Stipić, Danilo; Kolaković, Slobodan
 
 Rezime:
 Izvršena je statistička analiza ledostaja i ledohoda za Dunav kod Novog Sada. Uspešno je uspostavljena empirijska kumulativna funkcija raspodele trajanja ledostaja/ledohoda, kao i raspodela učestalosti ledostaja/ledohoda najdužeg trajanja tokom zimskog perioda. Nije se potvrdila Puasonova raspodela broja ledostaja/ledohoda u toku zime. U slučaju ledostaja trajanja većeg od 7 dana analiza je potvrdila povećanje vodostaja tokom ledostaja.
 
 Ključne reči:
 Ledohod, ledostaj, Dunav, Novi Sad