Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 143-152


АНАЛИЗА ИСПЛАТИВОСТИ УЛАГАЊА У ФОТОНАПОНСКЕ СИСТЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.12
UDK: 621.311.243(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милекић, Немања; Цорић, Станко; Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 Зелена енергија је постала кључни део анализе одрживог развоја. Штавише, обновљиви изводи енергије морају бити препознати као зона са највећим потенцијалом за редуковање укупног загађења ваздуха у Републици Србији. Циљ овог рада је да покаже бенефите улагања у употребу соларне енергије и да одреди да ли постоји економска оправданост за имплементацију фотонапонских система на крововима кућа у АП Војводини.
 
 Кључне речи:
 енергетска ефикасност , активни соларни системи, фотонапонски системи, одрживост, загађење