Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 143-152


ANALIZA ISPLATIVOSTI ULAGANJA U FOTONAPONSKE SISTEME NA TERITORIJI AP VOJVODINE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.12
UDK: 621.311.243(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milekić, Nemanja; Corić, Stanko; Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 Zelena energija je postala ključni deo analize održivog razvoja. Štaviše, obnovljivi izvodi energije moraju biti prepoznati kao zona sa najvećim potencijalom za redukovanje ukupnog zagađenja vazduha u Republici Srbiji. Cilj ovog rada je da pokaže benefite ulaganja u upotrebu solarne energije i da odredi da li postoji ekonomska opravdanost za implementaciju fotonaponskih sistema na krovovima kuća u AP Vojvodini.
 
 Ključne reči:
 energetska efikasnost , aktivni solarni sistemi, fotonaponski sistemi, održivost, zagađenje