Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 79-89


АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ НИВЕЛМАНСКЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.07
UDK: 528.37/.38(497.5)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зрињски, Младен; Тупек, Антонио; Барковић, Ђуро; Цесарец, Матеја
 
 Резиме:
 Значај геодетских метода за одређивање деформација током изградње зграда је добро позната тема. Развијене су и активно се користе многе класичне и савремене геодетске методе засноване на примени мерних станица, GNSS -а, ласерском скенирању, фотограметријским и другим технологијама. Међутим, геометријско нивелирање је и даље једна од најтачнијих од свих геодетских метода мерења. Овај рад даје практични пример примене анализе деформација на нивелманску мрежу успостављену за одређивање вертикалних померања током изградње стамбене зграде у Загребу у Републици Хрватској. Пре почетка изградње, стабилност мреже је анализирана мерењем у две епохе и применом Karlsruhe методе анализе деформација. Представљени су сви кључни резултати.
 
 Кључне речи:
 нивелманска мрежа, вертикални помаци, метода Карлсрухе, стамбена зграда, изградња.