Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 79-89


ANALIZA STABILNOSTI NIVELMANSKE MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE STAMBENE ZGRADE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.07
UDK: 528.37/.38(497.5)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zrinjski, Mladen; Tupek, Antonio; Barković, Đuro; Cesarec, Mateja
 
 Rezime:
 Značaj geodetskih metoda za određivanje deformacija tokom izgradnje zgrada je dobro poznata tema. Razvijene su i aktivno se koriste mnoge klasične i savremene geodetske metode zasnovane na primeni mernih stanica, GNSS-a, laserskom skeniranju, fotogrametrijskim i drugim tehnologijama. Međutim, geometrijsko niveliranje je i dalje jedna od najtačnijih od svih geodetskih metoda merenja. Ovaj rad daje praktični primer primene analize deformacija na nivelmansku mrežu uspostavljenu za određivanje vertikalnih pomeranja tokom izgradnje stambene zgrade u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Pre početka izgradnje, stabilnost mreže je analizirana merenjem u dve epohe i primenom Karlsruhe metode analize deformacija. Predstavljeni su svi ključni rezultati.
 
 Ključne reči:
 nivelmanska mreža, vertikalni pomaci, metoda Karlsruhe, stambena zgrada, izgradnja.