Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 67-78


АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ ПОСТУПКОМ АНАЛИЗЕ ГЛАВНИХ КОМПОНЕНТИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.06
UDK: 556.113/.115(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 Анализа главних компоненти (АГК) је опште прихваћена методологија у процесу истраживања која обезбеђује боље разумевање анализираних података. Збoг тога се ово истраживање фокусира применом ове методе на оцену квалитета воде језера Палић. Примена ове методе нам је омогућила поуздане и свеобухватне закључке, као и рационално усмеравање даљег истраживања.
 
 Кључне речи:
 квалитет воде језера, параметри квалитета воде, анализа главних компоненти