Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019.год., стр. 51-60


УПОРЕЂЕЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА РЕМОНТ ГОРЊЕГ СТРОЈА ПРУГА У КОНТЕКСТУ ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.04
UDK: 625.14:625.172
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Арсеновић, Никола; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 У зависности од потреба инвеститора, динамичког плана, количина радова и економске оправданости, постоји неколико различитих начина замене горњег строја железница - демонтаже и поновне монтаже колосека. Рад приказује анализу постојећих и расположивих технологија за радове ремонта и препоруку одговарајуће у односу на услове и ограничења на железничким пругама у Србији.
 
 Кључне речи:
 горњи строј пруга, ремонт, технологија, опрема