Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019.год., стр. 37-50


РЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОДЕЛА У ПРИМЕНИ ТЕОРИЈА ТЕЧЕЊА БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.03
UDK: 532.135:666.972
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Михаиловић, Војислав
 
 Резиме:
 Циљ рада је да допуни материју рада под насловом: ’Генералисатион оф стесс-деформатион релатионс фор цонцрете’. Биће разматране потребе бољег дефинисања модула еластичности бетона који нису довољно укључени у практичне проблеме теорије конструкција. У другом делу рада биће приказано како се могу експериментално и теоријски одредити параметри основних реолошких модела бетона.
 
 Кључне речи:
 Бетон, реолошки, модел, течење (вискозност), теорије