Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019.год., стр. 23-35


АНАЛИЗА И ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ВИСИНЕ H=12.0M И ПРЕЧНИКА D=6.00M ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS35.02
UDK: 624.014.2.953
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав; Браловић, Немања; Гајић, Дарко
 
 Резиме:
 У овом раду се приказује прорачун надземног челичног резервоара за складиштење воде и сумпорне киселине, укупне висине H=12m и пречника D=6m. Дебљина плашта зида и крова резервоара износи t=5.0cm. Конструкција резервоара моделирана је помоћу програмског пакета ABAQUS према реалним случајевима оптерећења која се могу очекивати, чиме је добијена реална слика напонских стања у зидовима резервоара. Анализа оптерећења конструкције извршена је на основу Европских стандарда.
 
 Кључне речи:
 Еврокод, челични резервоар, вода, сумпорна киселина