Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 735-748


НЕПОТОПЉЕНО ПРЕЛИВАЊЕ МАЛИХ ПРОТИЦАЈА НА ПРАГУ СА ВЕРТИКАЛНИМ КРАЈЕВИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.067
UDK: 532.533
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ховањ, Лајош
 
 Резиме:
 Међународни стандард ИСО 3846:2008 је намењен за утврђивање протицаја воде Q при висини преливног млаза који је већи од х1=0.06 м, код правоугаоног, несуженог прага са оштрим ивицама и вертикалним зидовима на оба краја прага. Тема овог рада је непотопљено преливање при х1<0.06 м. У овој области преливања се јавља утицај вискозности и површинског напона воде. Став сртучне литературе у вези утврђивања протицаја у овој области струјања није једнозначан: или а) искључује се из разматрања ова област струјања због утицаја вискозности и површинског напона воде, или б) занемарује се овај утицај при утврђивању везе Q-х1. Од 28. децембра 2018. године до 20. фебруару 2019. године у хидрауличкој лабораторији Грађевинског факултета у Суботици (Србија) испитивани су прагови дужине 0.095, 0.19 и 0.5 м. Рад допуњује међународни стандард за утврђивање везе Q-х1 при х1<0.06 м.
 
 Кључне речи:
 праг без рампи, праг са оштим ивицама, непотопљено преливање, вискозност воде, површински напон воде