Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 549-556


ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА – ДЕО II
ФИЗИЧКО-МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.050
UDK: 666,972
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Кукарас, Данијел; Пешко, Игор; Рашета, Андрија
 
 Резиме:
 Бетонске мешавине се израђују, односно справљају помоћу агрегата, везива и воде, а код неких бетона се користe и хемијски додаци како би побољшали својства бетонских мешавина. У раду су приказани резултати испитивања физичко-механичких својстaва свежег и очврслог бетона за три различите мешавине где се кориси трофракцијски агрегат. За све три мешавине је коришћен цемент CEM II / А-М (S-L) 42,5 R. Након урађених испитивања констатовано је да све три врсте бетона могу да се користе за израду бетонског коловоза, као и за израду стамбено-пословних зграда, мостова и других објеката у грађевинарству.
 
 Кључне речи:
 физичко-механичка својства, свеж бетон, очврсли бетон