Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 539-547


ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА – ДЕО I
СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.049
UDK: 666,972
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Кукарас, Данијел; Пешко, Игор; Рашета, Андрија
 
 Резиме:
 Бетонске мешавине се справљају помоћу агрегата, везива и воде, а могу се користити и хемијски додаци који поспешују својства бетонских мешавина. У раду су приказани резултати испитивања својстaва дробљеног каменог агрегата, цемента (CEM II / А-М (S-L) 42,5 R), воде за справљање бетона и додатака у бетону (Sika Viscocrete 3070 и Sika Aer). Због великог броја резултата, рад је подељен у два дела. Састав бетонских мешавина је приказан у другом делу рада. У овом првом раду, на основу резултата испитивања, утврђено је да употребљени материјали задовољавају услове који су прописани у СРПС стандардима.
 
 Кључне речи:
 агрегат, цемент, хемијски додатак, вода