Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 515-523


КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ПЕПЕЛА БИОМАСЕ, ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА И ПРИРОДНОГ ЗЕОЛИТА ИЗ СРБИЈЕ КАО ДЦМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.046
UDK: 666,953
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миловић, Тиана; Шупић, Слободан; Шешлија, Милош; Булатовић, Весна
 
 Резиме:
 Једно од могућих решења за смањење утицаја индустрије бетона на животну средину представља кориштење допунских цементних материјала. У ту сврху је урађена карактеризација изабраних алтернативних материјала из Србије, као што су пепео биомасе, летећи пепео и природни зеолит, одређена је њихова класа пуцоланске активности, као и индекс активности, а резултати су приказани у овом раду. На основу датих резултата може се закључити да се испитани материјали могу користити као допунски цементни материјали у цементним композитима.
 
 Кључне речи:
 Aлтернативни материјали, класа пуцоланске активности, индекс активности