Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 505-513


УТИЦАЈ НУСПРОДУКАТА НА КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕОПОЛИМЕРНИХ МАЛТЕРСКИХ МЕШАВИНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.045
UDK: 666.972.124
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бијељић, Јелена; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран; Топличић - Ћурчић, Гордана; Грдић, Душан
 
 Резиме:
 У овом раду су испитиване физичко-механичке карактеристике геополимерних малтерских мешавина на бази електрофилтерског пепела ca додатком отпадних алуминосиликатних материјала попут црвеног муља, пепела из биомасе, силикатне прашине и отпадних керамичких плочица. Четири мешавине справљене су са истим процентуално масеним односом електрофилтерског пепела и других везивних материјала 90:10, док је једна мешавина справљена само са електрофилтерским пепелом. Количина других материјала потребних за справљање геополименрих малтера попут количине и вртсе агрегата, алуминосиликатних активатора и воде била је константна. Све мешавине су неговане у истим лабораторијским условима и то на температури од 95ºC у трајању од 24 часа, а затим су до времена испитивања неговани на температури од 22ºC. Циљ овог истраживања био је утврђивање како исти водо/везивни и везивно/агрегатни фактор утиче на физичко-механичке карактеристике геополимерних малтерских мешавина справљених од различитих отпадних материјала.
 
 Кључне речи:
 Геополимерни малтер, електрофилтерски пепео, нуспроизводи, физичко механичке карактеристике