Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 919-927


АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "КОЛИБРИ"
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.093
UDK: 502.171
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Влашки, Свјетлана; Штрбац, Драгана; Пећанин, Маринко
 
 Резиме:
 Рад приказује анализу резултата енергетског прегледа проведеног у склопу пројекта “Енергетска ефикасност и комфор предшколских установа”. Пројекат проводи стручни тим испред Архитектонко-грађевинско-геодетског факултета, Универзитета у Бањој Луци. Студија обухвата техничко вредновање енергетске ефикасности постојећих енергетских компоненти објекта, као што су омотач зграде, системи гријања, вентилације и климатизације. У оквиру студије проводи се вредновање потрошње енегије зграде у стварним условима рада, дефинисање описа мјера за повећање енергетске ефикасности (ЕЕ мјере). Одабрани објекат анализиран је у циљу процјене тренутног стања и одређивања енергетског разреда зграде, те дефинисања најучинковитијих мјера за повећање енергетске ефикасности.
 
 Кључне речи:
 енергетска ефикасност, енергетски преглед, енергетски разред