Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 909-918


ОПРАВДАНОСТ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У БиХ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.092
UDK: 621.383.51(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Штрбац, Драгана; Влашки, Свјетлана; Пећанин, Маринко
 
 Резиме:
 Сунчеве енергије која обасјава Земљину површину има у изобиљу, готово 6.000 пута више од 15 теравата колико просјечно човјечанство данас троши. Осим тога, соларна електрична енергија има највећу снагу од свих обновљивих извора енергије. Соларни уређаји могу радити дуги низ година, уз врло мало трошкова за њихово одржавањe, након пуштања у рад. Тако да су након почетне инвестиције, оперативни трошкови одржавања соларне електране изузетно ниски у односу на постојеће изворе енергије. Технологија израде соларних панела се све више усавршава, а као резултат тога нуди се велик избор врста ових панела, а самим тим и отвореније могућности у архитектонском смислу. Примјери и искуства других земаља показују да и државе са лошијим соларним предусловима од БиХ озбиљно користе Сунчеву енергију. Такође, економски показатељи су повољни, са становишта смањене потрошње електричне енергије. У раду је приказан соларни систем на породичној кући на подручју Бања Луке, који се користи за гријање и загријавање потрошне воде. Након уградње соларних панела, са еконономског становишта, власници су смањили потрошњу електричне енергије за око 20%, у односу на класичан систем гријања и загријавања топле воде. Треба нагласити да се систем пројектује да задовољи дефинисане потребе у мјесецу децембру, који има најмању осунчаност током године, док ће у љетним периодима обезбиједити и до четири пута већу производњу топлотне енергије.
 
 Кључне речи:
 сунчева енергија, соларни панели, обновљиви извори енергије.