Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 909-918


OPRAVDANOST UGRADNJE SOLARNIH PANELA NA PORODIČNIM KUĆAMA U BIH
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.092
UDK: 621.383.51(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Štrbac, Dragana; Vlaški, Svjetlana; Pećanin, Marinko
 
 Rezime:
 Sunčeve energije koja obasjava Zemljinu površinu ima u izobilju, gotovo 6.000 puta više od 15 teravata koliko prosječno čovječanstvo danas troši. Osim toga, solarna električna energija ima najveću snagu od svih obnovljivih izvora energije. Solarni uređaji mogu raditi dugi niz godina, uz vrlo malo troškova za njihovo održavanje, nakon puštanja u rad. Tako da su nakon početne investicije, operativni troškovi održavanja solarne elektrane izuzetno niski u odnosu na postojeće izvore energije. Tehnologija izrade solarnih panela se sve više usavršava, a kao rezultat toga nudi se velik izbor vrsta ovih panela, a samim tim i otvorenije mogućnosti u arhitektonskom smislu. Primjeri i iskustva drugih zemalja pokazuju da i države sa lošijim solarnim preduslovima od BiH ozbiljno koriste Sunčevu energiju. Takođe, ekonomski pokazatelji su povoljni, sa stanovišta smanjene potrošnje električne energije. U radu je prikazan solarni sistem na porodičnoj kući na području Banja Luke, koji se koristi za grijanje i zagrijavanje potrošne vode. Nakon ugradnje solarnih panela, sa ekononomskog stanovišta, vlasnici su smanjili potrošnju električne energije za oko 20%, u odnosu na klasičan sistem grijanja i zagrijavanja tople vode. Treba naglasiti da se sistem projektuje da zadovolji definisane potrebe u mjesecu decembru, koji ima najmanju osunčanost tokom godine, dok će u ljetnim periodima obezbijediti i do četiri puta veću proizvodnju toplotne energije.
 
 Ključne reči:
 sunčeva energija, solarni paneli, obnovljivi izvori energije.