Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 899-908


OCENA SVETLOSNOG ZAGAĐENJA PREMA PREDLOŽENOJ METODI “OPEN HOUSE”
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.091
UDK: 504.61 : 628.971.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đorđević, Đorđe; Pavlović, Velizar; Stojić, Dragoslav; Avramović, Biljana
 
 Rezime:
 Građevinski klaster „DUNĐER“, zajedno sa nekoliko svojih članova, učestvuje kao vodeći partner u nacionalnom projektu koji je delimično finansiran od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj i koji se bavi inovativnom primenom LED svetiljki u sistemu javnog osvetljenja sa primenom daljinskog upravljanja. Iako je spoljašnje osvetljenje neophodno za osvetljavanje pešačkih prolaza, parkirališta i pristupnih puteva radi sigurnosti i komfora, ono može narušiti noćni ekosistem i ograničiti osmatranja neba. U skladu sa LEED6 i BREEAM7 normama, razvijen je metod za ocenu svetlosnog zagađenja. Ovaj metod će biti korišćen za projektovanje i proračun osvetljenja u okviru ovog i drugih projekata. Ocena je primenjena pri projektovanju osvetljenja u opštinama Knjaževac, Bela Palanka i Preševo. Metodologija procene je prezentovana u ovom radu.
 
 Ključne reči:
 Svetlosno zagađenje, spoljno osvetljenje, LED osvetljenje, daljinsko upravljanje osvetljenjem, ocena svetlosnog zagađenja