Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 887-897


INOVATIVNO KORIŠĆENJE LED DIODA U SISTEMU JAVNE RASVETE SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.090
UDK: 621.327 : 628.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Avramović, Biljana; Pavlović, Velizar; Đorđević, Đorđe; Stojić, Dragoslav
 
 Rezime:
 Građevinski klaster „DUNDJER“ realizuje, kao vodeći partner, nacionalni projekat koji je sufinansiran od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, u kome razvija inovativnu primenu LED sijalica u sistemu javnog osvetljenja uvodeći, izmedju ostalog, softver za daljinsko upravljanje sistemom osvetljenja. Primena treba da bude realizovana u opštinama Knjaževac, Bela Palanka i Preševo. U ovom radu su date osnove planiranog istraživanja, kao i ekonomsko opravdanje primene LED dioda i daljinskog upravljanja.
 
 Ključne reči:
 LED osvetljenje, daljinsko upravljanje, energetska efikasnost