Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 865-871


САНАЦИЈА УЛАЗНИХ СТУБОВА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.087
UDK: 69.059.35(497.113SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ћулибрк Медић, Кристина
 
 Резиме:
 Очување градитељског наслеђа представља веома битну грану градитељске делатности. Правилне и благовремене интервенције увек представљају изазов будући да живимо у време других материјала, технологија грађења и архитектонских језика, што узрокује и нестанак вештина којима се овакви објекти изводе. Свака грађевина представља посебан случај те се у раду изузетно наглашава важност исправног снимања затеченог стања како би се правилно ушло у припреме за извођење на радовима санације. Рад описује конкретан случај санације стубова на улазној партији Народног позоришта у Суботици, проблеме са документовањем затеченог стања, техничко решење за извођење и употребљене материјале.
 
 Кључне речи:
 санација, техничко решење, позориште, канелуре