Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 855-863


РЕВИТАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У ЦЕНТРИМА РУРАЛНИХ НАСЕЉА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.086
UDK: 69.059:711.437
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана; Јевтић-Новаковић, Катарина
 
 Резиме:
 Овај рад се бави проблемима примене начела одрживог развоја на нивоу одгворности свих учесника у процесу стварања и ревитализације архитектуре у централним зонама руралних насеља, јер рурална средина као туристичка дестинација представља неискоришћене могућности и капацитете који би могли да равноправно конкуришу урбаним туристичким дестинацијама. Тренутно неискоришћени објекти би могли да се ревитализују чиме би се “пробудила” читава рурална средина. Локална агенда према Агенди 21 фокусира се на акције за решавање проблема развоја и заштите животне средине, а са социолошког аспекта и на деловање аутохтоних група становништва чиме се омогућава решавање проблема маргинализованих група становника и отварају нова радна места. Ревитализацијом неискоришћених објеката руралних центара омогућава се целовитост и самоодрживост система.
 
 Кључне речи:
 ревитализација, еко-етно центри, архитектонски објекти, рурална насеља, одрживи развој