Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 865-871


SANACIJA ULAZNIH STUBOVA ZGRADE NARODNOG POZORIŠTA U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.087
UDK: 69.059.35(497.113SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ćulibrk Medić, Kristina
 
 Rezime:
 Očuvanje graditeljskog nasleđa predstavlja veoma bitnu granu graditeljske delatnosti. Pravilne i blagovremene intervencije uvek predstavljaju izazov budući da živimo u vreme drugih materijala, tehnologija građenja i arhitektonskih jezika, što uzrokuje i nestanak veština kojima se ovakvi objekti izvode. Svaka građevina predstavlja poseban slučaj te se u radu izuzetno naglašava važnost ispravnog snimanja zatečenog stanja kako bi se pravilno ušlo u pripreme za izvođenje na radovima sanacije. Rad opisuje konkretan slučaj sanacije stubova na ulaznoj partiji Narodnog pozorišta u Subotici, probleme sa dokumentovanjem zatečenog stanja, tehničko rešenje za izvođenje i upotrebljene materijale.
 
 Ključne reči:
 sanacija, tehničko rešenje, pozorište, kanelure