Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 331-340


ПОСЛЕКРИТИЧНО ПОНАШАЊЕ ОПТИМАЛНО ОБЛИКОВАНОГ ЕЛАСТИЧНОГ ШТАПА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.033
UDK: 539.31
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Новаковић, Бранислава Н.
 
 Резиме:
 Коришћењем Понтријагиновог принципа максимума одређен је оптимални облик еластичног штапа. Штап је оптерећен аксијалном силом притиска и налази са на еластичној подлози Винклеровог типа. Посматрамо штап уклештен на једном и еластично ослоњен на другом крају. Изведени су услови оптималност за случај бимодалне оптимизације. За различите вредности крутости подлоге и ослоначке константе одређени су различити послекритични облици.
 
 Кључне речи:
 Стабилност, еластична подлога, оптимални облик, послекритично понашање