Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 331-340


POSLEKRITIČNO PONAŠANJE OPTIMALNO OBLIKOVANOG ELASTIČNOG ŠTAPA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.033
UDK: 539.31
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Novaković, Branislava N.
 
 Rezime:
 Korišćenjem Pontrijaginovog principa maksimuma određen je optimalni oblik elastičnog štapa. Štap je opterećen aksijalnom silom pritiska i nalazi sa na elastičnoj podlozi Vinklerovog tipa. Posmatramo štap uklešten na jednom i elastično oslonjen na drugom kraju. Izvedeni su uslovi optimalnost za slučaj bimodalne optimizacije. Za različite vrednosti krutosti podloge i oslonačke konstante određeni su različiti poslekritični oblici.
 
 Ključne reči:
 Stabilnost, elastična podloga, optimalni oblik, poslekritično ponašanje