Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 123-135


ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕЖИНА КРИТЕРИЈУМА КОД РАНГИРАЊА КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.12
UDK: 332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Морача, Слободан; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 Покретање и реализација комасационих пројеката представља комплексан и озбиљан посао, који са собом носи и велика финансијска улагања, па је коректан и објективан избор катастарских општина у којима ће се извршити уређење пољопривредног земљишта комасацијом веома важан. Примена метода вишекритеријумске оптимизације у новије време представља незаобилазан сегмент у свим сферама науке и струке, па самим тим и у иницирању и покретању комасационих пројеката. Предмет истраживања овог рада представља вишекритеријумска Copras метода, са акцентом на различитим начинима субјективног и објективног оцењивања тежина дефинисаних критеријума. Циљ истраживања је утврђивање утицаја различитих начина оцењивања тежина критеријума на коначан ранг алтернатива, код примене вишекритеријумске Copras методе за рангирање катастарских општина у Граду Рума.
 
 Кључне речи:
 катастарска општина, комасација, вишекритеријумска анализа, рангирање, Copras метода