Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 113-122


МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ РИЗИКА У ПРОЈЕКТИМА КОМАСАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.11
UDK: 349.414
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Морача, Слободан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
 
 Резиме:
 Пројекти комасације представљају веома комплексне и захтевне подухвате. Обзиром на то и на чињеницу да постоји велики број стејкхолдера, јасно је да су пројекти оптерећени великим бројем ризика који утичу на саму реализацију комасационих пројеката. Овај рад третира студију случаја реализованих пројеката на територији Републике Србије, који представљају основу за идентификацију ризика који утичу на реализацију комасационих пројеката. Управо на тај начин, у модел који се развија, инкорпорираће се пређашња искуства и тиме умањити ефекат нежељених догађаја током реализације комасационих пројекта. Резултати добијени у овом раду, примену могу пронаћи, не само у Републици Србији, већ и у другим земљама у којима је комасација у експанзији.
 
 Кључне речи:
 комасација, идентификација ризика