Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 101-112


БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ У УРБАНИМ СРЕДИНАМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.10
UDK: 625.711.4 : 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Анђелковић, Зорица, Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Бициклизам је појам који означава коришћење бицикла, али и било којег другог превозног средства покретаног исклјучиво лјудском снагом. Развијање бициклистичког саобраћаја у урбаним срединама подразумева изградњу бициклистичке инфраструктуре, прилагођавање улица и остале саобраћајне инфраструктуре форми погодној за бициклизам и друге облике кретања (индивидуални моторни саобраћај, јавни превоз, пешачење), осигурање одговарајућег буџета и систематско планирање и развијање одрживог саобраћаја у градовима. У оквиру рада се приказују основне поставке и услови као улазни елементи за планирање бициклистичког саобраћаја у урбаним срединама, као и програмско-пројектни услови које усмеравају активности планера и пројектаната урбаних саобраћајница у вези са бициклистима.
 
 Кључне речи:
 саобраћај, бициклизам, планирање, програмско-пројектни услови, јавни саобраћај