Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 79-90


КАЛИБРАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА НУМЕРИЧКОГ МОДЕЛА ОТИЦАЈА И ЕРОЗИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.08
UDK: 551.311.21 : 001.891.54
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Габрић, Огњен
 
 Резиме:
 На бази теренских и лабораторијских мерења, а упоредо са развојем рачунарске технике, развијени су и модели отицаја и ерозије засновани на решавању једначина којима се описује физика процеса. Узимајући модел КИНЕРОС2 као основу, у раду су приказани основни принципи моделирања процеса отицаја и ерозије засновани на решавању диференцијалних једначина којима се описује физика процеса. Такеђе, приказане су и алтернативне једначине за обрачун отпора трења, чланова извора и понора за покретање односно таложење еродованих честица и транспортног капацитета. Нумерички модели засновани на оригиналним и алтернативним једначинама су калибрисани и верификовани на лабораторијском моделу. Резултати указују да би саставни део модела отицаја и ерозије морао бити и обрачун отпора трења коришћењем аналитичког решења за течење у ламинарној зони.
 
 Кључне речи:
 ерозија, модел, отицај