Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 79-90


KALIBRACIJA I VERIFIKACIJA NUMERIČKOG MODELA OTICAJA I EROZIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.08
UDK: 551.311.21 : 001.891.54
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gabrić, Ognjen
 
 Rezime:
 Na bazi terenskih i laboratorijskih merenja, a uporedo sa razvojem računarske tehnike, razvijeni su i modeli oticaja i erozije zasnovani na rešavanju jednačina kojima se opisuje fizika procesa. Uzimajući model KINEROS2 kao osnovu, u radu su prikazani osnovni principi modeliranja procesa oticaja i erozije zasnovani na rešavanju diferencijalnih jednačina kojima se opisuje fizika procesa. Takeđe, prikazane su i alternativne jednačine za obračun otpora trenja, članova izvora i ponora za pokretanje odnosno taloženje erodovanih čestica i transportnog kapaciteta. Numerički modeli zasnovani na originalnim i alternativnim jednačinama su kalibrisani i verifikovani na laboratorijskom modelu. Rezultati ukazuju da bi sastavni deo modela oticaja i erozije morao biti i obračun otpora trenja korišćenjem analitičkog rešenja za tečenje u laminarnoj zoni.
 
 Ključne reči:
 erozija, model, oticaj