Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 69-78


ПРИМЈЕР ДИНАМИЧКЕ АНАЛИЗЕ ЧЕЛИЧНЕ ОРТОТРОПНЕ ПЛОЧЕ МОСТА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.07
UDK: 624.21.095.323
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Цвијић, Радомир; Борковић, Александар
 
 Резиме:
 У раду je дата динамичка анализа типичне ортотропне челичне плоче моста. Геометрија плоче и оптерећење су усвојени према препорукама из литературе. Прорачун је обављен методом коначних елемената уз кориштење комерцијаног софтверског пакета Abaqus. Динамичко оптерећење које потиче од возила у покрету моделирано је помоћу шест крутих плоча које имају димензије контактне површине између точкa возила и плоче моста. Добијени резултати показују да доминантан утицај на одзив конструције има брзина возила. Анализа је показала да се утицај другог возила у овој анализи може занемарити.
 
 Кључне речи:
 динамичка анализа, ортотропне плоче, метод коначних елемената, Abaqus