Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 509-524


ОДРЖАВАЊЕ КАО КЉУЧ ДУГОВЕЧНОСТИ УСПЕШНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.064
UDK: 625.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јовановић, Станислав; Божовић, Драган; Чоко, Бошко
 
 Резиме:
 Опште је познато да трошкови одржавања елемената железничке инфраструктуре (ЕЖИ) представљају највећи део трошкова током животног века инфраструктуре. Међутим, ова чињеница је нарочито изражена код пруга за велике брзине, које имају низ специфичности у односу на конвенционалне пруге. Ове специфичности, скоро без изузетка, захтевају повећану пажњу која се мора посветити перманентном мерењу и праћењу стања ЕЖИ (а који се драстично разликују од конвенционалних пруга по броју и типу мерних система који се морају применити) и предиктивном и правовременом извођењу радова на одржавању и ремонту (О&Р), како би се стање ЕЖИ одржало у стриктно захтеваним оквирима. Стога и не чуди да се у свету на одржавање пруга за велике брзине редовно троши и до 100,000 ЕУР по километру годишње. То значи, да би се и за пругу за велике брзине кроз Србију, од Београда до Суботице, са нпр. оквирном дужином од око 180км, морало рачунати на годишње трошкове одржавања од око 18 мил.ЕУР. Важно је разумети да потреба за оваквим приступом не произилази само из осигурања бедбедности вожње при тако великим брзинама, већ и због драстичног повећања динамичких сила на контакту точка и шине, а који могу настати услед погоршања геометрије колосека и шине, које би настале ако се стање пруга не би перманентно пратило и пруга адекватно одржавала. Стога, ако се овакав приступ не обезбеди већ од првог дана експлоатације, пруга за велике ће рапидно пропасти, а због обавезних рестрикција брзина које тада неизоставно морају применти, и убрзо претворити у обичну конвенционалну пругу, а што би представљало недопустиво траћење изузетно високих инвестиционих трошкова.
 
 Кључне речи:
 Железница, инфраструктура, пруге за велике брзине, мерење стања, анализа стања, планирање радова на одржавању и ремонту